آیین نامه اجرایی نحوه هزینه­­­ کرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش كاركنان سازمان خصوصی سازی

آیین نامه اجرایی «نحوه هزینه كرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش كاركنان سازمان خصوصی سازی»، موضوع تبصره (4) ماده (27)

مصوب شماره 63/2/206192/207946 مورخ 1387/12/18
شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی

 

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی - هیأت واگذاری

 

شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/11/27 بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد تبصره «4» ماده«27»  قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسی، آیین نامه اجرایی نحوه هزینه كرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش كاركنان سازمان خصوصی سازی را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین نامه اجرایی نحوه هزینه كرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش كاركنان سازمان خصوصی سازی

ماده 1- به كاركنان سازمان خصوصی سازی بابت آموزش های ویژه و تخصصی كوتاه مدت، تا سقف 80 ساعت در هر سال، مبلغی معادل حداكثر دو ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر ماهانه به تشخیص مدیر عامل سازمان از محل اعتبارات موضوع این آیین نامه پرداخت خواهد شد.

ماده2- در صورت اعزام كاركنان سازمان خصوصی سازی به خارج از مركز (در داخل كشور) برای اجرای دوره های آموزشی و یا تدریس، علاوه بر سقف های تعیین شده در مقررات مربوط، هزینه های اقامت، غذا و ایاب و ذهاب آنان قابل پرداخت است.

ماده 3- به منظور تحقق اهداف سیاست های كلی اصل «44» قانون اساسی و اجرای مطلوب برنامه های خصوصی سازی در كشور و تسریع در دستیابی به شاخص هایی از جمله:

- اطلاع رسانی مناسب به منظور شفاف سازی و جلوگیری از رانت خواری،

- انجام مطالعات پایه ای و تطبیقی،

- اصلاح و كارآمدسازی مقررات اجرایی،

- آماده ‌سازی بنگاه­ ها، اصلاح ساختار و به سازی شركت ها،

- بازاریابی مناسب و جذب سرمایه گذاران بالقوه داخلی و خارجی،

- عرضه بنگاه های دولتی و متعلق به دولت،

- كمك به توسعه مشاركت عمومی از طریق واگذاری تدریجی سهام به عموم مردم و بسط و تعمیق بازار بورس،

- تحقق اهداف بودجه ای و وصول درآمدهای پیش بینی شده حاصل از واگذاری ها،

- تحقق برنامه ها و افزایش حجم كمی و كیفی واگذاری ها

سازمان خصوصی سازی می­تواند به كاركنانی كه در تحقق اهداف خصوصی سازی عملكرد ویژه و موثری داشته اند، حداكثر سه ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه به عنوان پاداش كارایی پرداخت نماید.

ماده 4- دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت حق التدریس و پاداش های موضوع این آیین نامه، به تصویب هیأت عامل سازمان خصوصی سازی خواهد رسید.

ماده 5- اعتبارات مورد نیاز این آیین نامه همه ساله پس از تصویب مجمع عمومی سازمان، عینا در ردیف لایحه بودجه سالانه كل كشور منظور خواهد شد.

 

 

 

سید شمس الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا