صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > تصویب نامه شفاف سازي برخی از مواد قانون اصل ٤٤ 
 

آیین‌نامه اجرایی شفاف­سازی، موضوعات تبصره (3) بند (الف) ماده (3)، تبصره (1) بند (ب) ماده (3)، تبصره (2) بند (ج) ماده (3)، ماده(8)، بند (1) ماده (18) و بند (الف) ماده (13)

 

تصویب­نامه شماره: 104460/ت43081ک مورخ 24/05/1388

تصویب­نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

 بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت تعاون - وزارت نفت - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور

 

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی-مصوب1387- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و با رعایت تصویب­نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 تصویب نمودند:

1- منظور از کلمه قانون و دستگاه‌های اجرایی در این تصویب نامه، به ترتیب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب1387- و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (86) قانون است.

2- منظور از سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، شرکت تولید نیروی برق حرارتی(1)، سازمان فناوری اطلاعات(2)، توانیر و آب و فاضلاب(3)، شرکت ملی نفت ایران(4)، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، صندوق بیمه سرمایه­گذاری فعالیت‌های معدنی(5)، شرکت شهرک­های کشاورزی(6)، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران(7) می‌باشد.

3- در اجرای تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون، دستگاه­های اجرایی اعطا کننده مجوز مکلفند هر ساله ارزش هر فعالیت در بازار را به تفکیک بخش‌های دولتی و غیردولتی تعیین و اعلام نمایند. در این راستا به منظور اطمینان از رعایت سقف حداکثر بیست درصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو ماده دو قانون، انجام هرگونه سرمایه­گذاری در فعالیت‌های مورد نظر توسط دستگاه­های اجرایی، مشروط بر آن است که ارزش فعالیت‌های یاد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمایه­گذاری جدید محاسبه و در گزارش توجیهی طرح سرمایه­گذاری درج و به تصویب مراجع ذی­ربط رسیده باشد.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف شش ماه لایحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون را تهیه و به هیأت وزیران ارایه نماید.

5- در اجرای مفاد ماده (8) قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه هرگونه امتیازات دولتی قبلی که به موجب قوانین یا مقررات اجرایی در خصوص فعالیت‌های گروه یک و دو ماده دو (2) قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسایی نموده و لغو یا تعمیم آن ها به بخش­های غیردولتی را از مراجعی که وضع امتیاز نموده اند، درخواست کنند و هرگونه مواردی را که نیاز به صدور تصویب نامه هیأت وزیران داشته باشد را برای تصمیم­گیری لازم به هیأت وزیران ارایه نمایند.

دستگاه های اجرایی یاد شده مکلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ارسال نمایند.

6- در اجرای مفاد بند (1) ماده (18) قانون، نمایندگی تمامی سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در سایر بنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیأت واگذاری تا اتمام عملیات واگذاری تمامی سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می شود. وزارت یاد شده دارای تمامی اختیاراتی است که در قانون تجارت برای سهامدار تعیین شده است و می­تواند این مسئولیت را از طریق معرفی یک یا چند نماینده حسب مورد اعمال نماید.

7- شرکتهای دولتی مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (13) قانون ظرف مدت سه ماه با رعایت ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصادیق مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط با موضوع فعالیت خود را شناسایی نموده و مراتب را برای تفکیک، محول شدن و انجام این گونه امور از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رییس جمهور اعلام نمایند.

تبصره- تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی موضوع این ماده در شرکتهای دولتی با کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور

 

[1]. الحاقی به موجب مصوبه 76408/ت53121هـ مورخ 25/06/1395 هیأت وزیران

2. اصلاحی به موجب مصوبه های شماره 146614/ ت49749هـ مورخ 10/09/1392 و شماره 14029/ت53547 مورخ 13/02/1397هیأت وزیران

3. اصلاحی به موجب مصوبه شماره 118320/ت49515هـ مورخ 21/06/1391هیأت وزیران

4. اصلاحی به موجب مصوبه شماره 118320/ت49515هـ مورخ 21/06/1392هیأت وزیران

5. اصلاحی به موجب مصوبه شماره 189640/ت50023هـ مورخ 25/12/1392 هیأت وزیران

6. اصلاحی به موجب جلسه مورخ 23/07/1393 هیأت وزیران

7. الحاقی به موجب مصوبه شماره 133319/ت51986هـ مورخ 13/10/1394 هیأت وزیران