آیین­نامه ایجاد تشكیلات ملی رقابت

تصویب­نامه شماره 22812/44410 مورخ 04/02/1389 هیأت وزیران

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد وآل محمد

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 

"ایجاد تشكیلات مركز ملی رقابت"

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/02/1389 بنا به پیشنهاد شماره 91520/2/63 مورخ 29/09/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (54) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای كلی اصل 44 جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387- موافقت نمود:

  1. تشكیلات مركز ملی رقابت به شرح جدول پیوست كه به مهر"دفتر هیأت دولت" تائید شده است، تعیین می­شود(1).

 

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

 

[1]. لغو بند 2 به موجب تصویب­نامه شماره 202617/ت 45643 هـ مورخ 12/9/1389 هیات وزیران

 

   دانلود فایل : جدول تشكيلات مركز ملي رقابت           حجم فایل 63 KB