صفحه اصلي > بخش ویژه > فهرست بنگاه های قابل واگذاری در سال 1396 > فهرست بنگاه های قابل واگذاری سال 96 به تفکیک گروه ۱ و ۲ 
 
فهرست موارد مشمول واگذاري در سال 1396 (گروه 1)
رديف برنامه رديف بنگاه  مادر تخصصي/ وزارتخانه   بنگاه  درصد سهام قابل واگذاري
1 1 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سهامي سرمايه گذاري ملي ايران (سما)* 13.02
2 2 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملي انفورماتيك ايران 48.50
3 _ توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زيرمجموعه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور * -
3-1 3 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور پيست اسكي ديزين* دارايي
3-2 4 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور پيست اسكي شمشك* دارايي
3-3 5 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور تنيس استقلال تهران- ميدان ونك* دارايي
3-4 6 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور زمين ابن بابويه شهرري* دارايي
3-5 7 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري اروميه- روستاي تكيه اردشاهي* دارايي
3-6 8 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري اصفهان- كمربندي شرق اصفهان* دارايي
3-7 9 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري آق قلا- كيلومتر 2 جاده مرزي تركمنستان* دارايي
3-8 10 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري بندر تركمن- نرسيده به جاده كردكوي* دارايي
3-9 11 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري بيجار- شهرك فرهنگيان* دارايي
3-10 12 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري بيجار2- شهرك فرهنگيان* دارايي
3-11 13 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري خرم آباد* دارايي
3-12 14 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري خوزستان- دشت آزادگان* دارايي
3-13 15 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري رشت- پيربازار* دارايي
3-14 16 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري سنندج- بلوار توحيد* دارايي
3-15 17 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري شهدا تهران- اتوبان اسبدواني* دارايي
3-16 18 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري كرمانشاه- جنب پارك شاهد* دارايي
3-17 19 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري گنبد و مجموعه سواركاري گنبد- روبروي روستاي حاجي آباد* دارايي
3-18 20 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري مشهد- به طرف شهرك صنعتي طوس* دارايي
3-19 21 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري نوروزآباد- تهران بزرگراه فتح* دارايي
3-20 22 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري هفت باغ كرمان- ميدان اول هفت باغ علوي* دارايي
3-21 23 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري همدان- روستاي وركانه* دارايي
3-22 24 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري يزد- صفائيه* دارايي
3-23 25 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجتمع تجاري ورزشي اطلس كرمان- ميدان وليعصر* دارايي
3-24 26 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجتمع تجاري ورزشي نگين اردبيل- ميدان ورزش* دارايي
3-25 27 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجتمع تفريحي- اقامتي امام رضا (ع) رامسر* دارايي
3-26 28 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور ورزشگاه سليمي كيا كرمان- ميدان وليعصر * دارايي
3-27 29 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور هتل شطرنج تهران- خيابان دكتر فاطمي * دارايي
3-28 30 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجموعه ورزشي آزادي تهران- اتوبان تهران كرج دارايي
3-29 31 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجموعه ورزشي كشوري تهران- ميدان مادر دارايي
3-30 32 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجموعه ورزشي انقلاب تهران - ابتداي اتوبان نيايش دارايي
3-31 33 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجموعه ورزشي شيرودي تهران- پايين‌تر از ميدان هفت تير دارايي
3-32 34 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجموعه ورزشي كبكانيان تهران - پايين‌تر از ميدان هفت تير دارايي
3-33 35 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجموعه ورزشي شهيد رجائي قزوين  دارايي
4 36 خدمات كشاورزي خدمات حمايتي کشاورزي * 100
5 37  سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران   بين المللي مهندسي ايريتك*  42.52
6 38  سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران   توسعه خدمات بازرگاني نورد ايران *  96.50
7 39  سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران   فولاد آذربايجان به همراه طرح توسعه فولاد ميانه *  100
8   سازمان خصوصي سازي باقيمانده سهام اصالتي سازمان خصوصي سازي* -
8-1 40 سازمان خصوصي سازي اسفنج شیروان* 9.63
8-2 41 سازمان خصوصي سازي روغن نباتی جهان* 4.38
8-3 42 سازمان خصوصي سازي کشت و صنعت شهريار* 28
8-4 43 سازمان خصوصي سازي لوازم برق اتومبیل* 6.88
8-5 44 سازمان خصوصي سازي مخمل و ابریشم کاشان* 1.84
8-6 45 سازمان خصوصي سازي نساجی مازندران* 23.86
  46 سازمان خصوصي سازي قند دزفول* 33
9 _ سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بنگاهها و فعاليتهاي قابل واگذاري سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن* -
9-1 47 شهركهاي صنعتي استان كرمانشاه شهر صنعتي كرمانشاه 22.09
9-2 48 شهركهاي صنعتي استان يزد شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد 30
9-3 49 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران شهرك صنعتي فيروزكوه 16
9-4 50 شهركهاي صنعتي استان خوزستان نمايشگاه بين المللي خوزستان 2.4
9-5 51 شهركهاي صنعتي استان سمنان نمايشگاههاي صنعتي و بازرگاني استان سمنان 250 سهم
10 52 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پيمانكاري عمومي گسترش انرژي نوين (جنكو) * 40
11 53 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توربين توان گستر ايرانيان * 49
12 54 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توربین های بادی گسترش آترین *  35
13 55 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دانش بافت البرز  * 40
14 56 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دريا دانش فناور پارس * 25.16
15 57 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش چراغ دانش * 26.8
16 58 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش منيزيم آريا * 40
17 59 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران لوله گستر اسفراين * 100
18 60 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مجتمع صنعتي اسفراين *  100
19 61 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توليدي منيزيم اريش * 40
20 62 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پاك مايه كرمانشاه 45.26
21 63 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جداگر لرزه اي مبنا 35
22 64 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بهينه گستر آريا طب 49
23 65 سازمان مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران * 95
24 66 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري توسعه ايرانگردي و جهانگردي * 100
25 67 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري توسعه گردشگري ايران * 73
26 68 شهركهاي كشاورزي  پرورش كرم ابريشم ايران * 100
27 69 شهركهاي كشاورزي  كشاورزي و دامپروري سفيدرود * 100
28 70 شهركهاي كشاورزي  كشت و صنعت دامپروري مغان * 100
29 71 شهركهاي كشاورزي ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس * 40
30 _ ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاههاي سوخت متعلق به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران*  _
30-1 72 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (1) اصفهان - استان اصفهان* دارايي
30-2 73 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (4) اصفهان - استان اصفهان* دارايي
30-3 74 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG سان آرای شمالی - استان اصفهان دارايي
30-4 75 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG سان آرای جنوبی - استان اصفهان دارايي
30-5 76 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG مشکات شرقی - استان اصفهان دارايي
30-6 77 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG مشکات غربی - استان اصفهان دارايي
30-7 78 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG اریسمان - استان اصفهان دارايي
30-8 79 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG قلعه شور - استان اصفهان دارايي
30-9 80 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شركتي كرج - استان البرز* دارايي
30-10 81 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت اميديه - استان خوزستان* دارايي
30-11 82 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت مسجد سليمان - استان خوزستان* دارايي
30-12 83 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شوشتر - استان خوزستان* دارايي
30-13 84 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره(1) آبادان - استان  خوزستان* دارايي
30-14 85 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (1) زاهدان - استان سيستان و بلوچستان* دارايي
30-15 86 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت خوي - استان آذربايجان غربي* دارايي
30-16 87 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره 1 ماكو - استان آذربايجان غربي* دارايي
30-17 88 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت سوادكوه (آلاشت) - استان مازندران* دارايي
30-18 89 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شهيد اسماعيلي ساري -استان مازندران* دارايي
30-19 90 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت بهشهر - استان مازندران* دارايي
30-20 91 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (2) بروجرد -استان لرستان* دارايي
30-21 92 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره(3) خرم آباد - استان لرستان* دارايي
30-22 93 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت بندر خمير - استان هرمزگان* دارايي
30-23 94 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت لاوان - استان هرمزگان* دارايي
30-24 95 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (3) بندرعباس- استان هرمزگان دارايي
30-25 96 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شرکتی شماره (17) - استان تهران* دارايي
30-26 97 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شرکتی شماره (29) - استان تهران* دارايي
30-27 98 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت  شركتي شماره 14 - استان تهران* دارايي
30-28 99 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (2)  - استان فارس* دارايي
30-29 100 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت خرم بيد - استان فارس* دارايي
30-30 101 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت 5 اهواز - استان خوزستان* دارايي
30-31 102 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت CNG اهواز -استان خوزستان* دارايي
30-32 103 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت زيوه - استان آذربايجان غربي* دارايي
30-33 104 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت 16 تهران -استان تهران* دارايي
30-34 105 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت  11 تهران - استان تهران* دارايي
30-35 106 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت 37 تهران - استان تهران* دارايي
30-36 107 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت لردگان- استان چهارمحال و بختياري* دارايي
30-37 108 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شهر دير - استان بوشهر* دارايي
31 109 ملي صنايع پتروشيمي پتروشيمي تبريز * 14.34
32 110 ملي صنايع پتروشيمي پتروشيمي دهلران سپهر * 10
33 111 ملي صنايع پتروشيمي پتروشيمي فيروزآباد * 30
34 112 ملي صنايع پتروشيمي پتروشيمي هگمتانه * 32
35 113 ملي صنايع پتروشيمي صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان * 20
36 114 ملي نفت ايران پترو پارس * 100
37 115 ملي نفت ايران توسعه پترو ايران * 100
38 116 وزارت جهاد كشاورزي  توسعه نيشكر و صنايع جانبي * 20
39 117 وزارت جهاد كشاورزي گوشت يزد*  24.67
40 _ وزارت جهاد كشاورزي شركت پشتيباني امور دام كشور به همراه كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زير مجموعه آن * -
40-1 118 پشتيباني امور دام كشور كشتارگاه سنتي سابق (جنب هوانيروز)- استان اصفهان* دارايي
40-2 119 پشتيباني امور دام كشور ميدان دام محمدآباد- استان اصفهان* دارايي
40-3 120 پشتيباني امور دام كشور انبار علوفه مركزي- استان اصفهان* دارايي
40-4 121 پشتيباني امور دام كشور انبار گورت- استان اصفهان* دارايي
40-5 122 پشتيباني امور دام كشور سردخانه 2000 تني بلوار پژوهش- استان ايلام* دارايي
40-6 123 پشتيباني امور دام كشور انبار علوفه سبزي‌آباد- استان ايلام* دارايي
40-7 124 پشتيباني امور دام كشور سردخانه جاده فرودگاه تبريز- استان آذربايجان شرقي* دارايي
40-8 125 پشتيباني امور دام كشور انبار مايان- استان آذربايجان شرقي* دارايي
40-9 126 پشتيباني امور دام كشور سردخانه اروميه جاده سلماس- استان آذربايجان غربي* دارايي
40-10 127 پشتيباني امور دام كشور انبار جاده سلماس- استان آذربايجان غربي* دارايي
40-11 128 پشتيباني امور دام كشور انبار روباز اروميه شهرك صنعتي فاز1- استان آذربايجان غربي* دارايي
40-12 129 پشتيباني امور دام كشور انبار غني آباد- استان تهران* دارايي
40-13 130 پشتيباني امور دام كشور كارخانه خوراك دام سعيدآباد شهريار- استان تهران* دارايي
40-14 131 پشتيباني امور دام كشور سردخانه خيابان وفادار تهرانپارس- استان تهران* دارايي
40-15 132 پشتيباني امور دام كشور سردخانه شهيد كرمي- استان تهران* دارايي
40-16 133 پشتيباني امور دام كشور سردخانه هشتم شهريور كيلومتر 8 جاده كرج- استان تهران* دارايي
40-17 134 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه شماره 1 ملاصدرا- استان تهران (دفتر مركزي)* دارايي
40-18 135 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه پاسداران- استان تهران (دفتر مركزي)* دارايي
40-19 136 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه شهرآرا- استان تهران (دفتر مركزي)* دارايي
40-20 137 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه گلوبندك- استان تهران (دفتر مركزي)* دارايي
40-21 138 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه علي‌آباد- استان تهران (دفتر مركزي)* دارايي
40-22 139 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه كميل- استان تهران (دفتر مركزي)* دارايي
40-23 140 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه حشمتيه- استان تهران (دفتر مركزي)* دارايي
40-24 141 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه تهران نو- استان تهران (دفتر مركزي)* دارايي
40-25 142 پشتيباني امور دام كشور كشتارگاه صنعتي جونقان- استان چهارمحال و بختياري * دارايي
40-26 143 پشتيباني امور دام كشور سردخانه موقوفه آستان قدس رضوي ابتداي جاده نيشابور- استان خراسان رضوي* دارايي
40-27 144 پشتيباني امور دام كشور انباري سه راه خرمشهر- استان خوزستان* دارايي
40-28 145 پشتيباني امور دام كشور سردخانه 5 مهر- استان خوزستان* دارايي
40-29 146 پشتيباني امور دام كشور سردخانه آبادان- كارون اهواز- استان خوزستان* دارايي
40-30 147 پشتيباني امور دام كشور  شركت فرآوري مواد پروتئيني بهبهان- استان خوزستان* _
40-31 148 پشتيباني امور دام كشور كارخانه خوراك دام- استان سيستان و بلوچستان* دارايي
40-32 149 پشتيباني امور دام كشور فرآوري مواد پروتئيني سيستان و بلوچستان _
40-33 150 پشتيباني امور دام كشور انبار كيلومتر 20 فسا به شيراز- استان فارس* دارايي
40-34 151 پشتيباني امور دام كشور انبار كيلومتر 5 جاده شيراز به اصفهان- استان فارس* دارايي
40-35 152 پشتيباني امور دام كشور سردخانه بلوار مدرس شيراز- استان فارس* دارايي
40-36 153 پشتيباني امور دام كشور كشتارگاه آباده- استان فارس* دارايي
40-37 154 پشتيباني امور دام كشور انبار شهيد بابايي-استان قزوين* دارايي
40-38 155 پشتيباني امور دام كشور سهام شركت مواد پروتئيني كردستان- استان كردستان* _
40-39 156 پشتيباني امور دام كشور انبار بلوار شهيد صدوقي كرمان- استان كرمان* دارايي
40-40 157 پشتيباني امور دام كشور مجتمع سيلوهاي ذخيره علوفه انبار بيستون - استان كرمانشاه* دارايي
40-41 158 پشتيباني امور دام كشور سردخانه دولتي بيستون- استان كرمانشاه* دارايي
40-42 159 پشتيباني امور دام كشور انباري و ساختمانهاي شهرك شهيد بهشتي-استان گلستان* دارايي
40-43 160 پشتيباني امور دام كشور انبار كمربندي كمال وند خرم آباد- لرستان* دارايي
40-44 161 پشتيباني امور دام كشور انبار شيرگاه انباري- استان مازندران* دارايي
40-45 162 پشتيباني امور دام كشور انبار ساري جاده جويبار- استان مازندران* دارايي
40-46 163 پشتيباني امور دام كشور سردخانه بوعلي- استان همدان* دارايي
40-47 164 پشتيباني امور دام كشور مجتمع انباري علوفه- استان همدان* دارايي
40-48 165 پشتيباني امور دام كشور سردخانه دولتي نهاوند- استان همدان* دارايي
40-49 166 پشتيباني امور دام كشور بسته بندي و توزيع گوشت و تخم مرغ دارايي
40-50 167 پشتيباني امور دام كشور شركت فرآوري مواد پروتئيني يزد- استان يزد* _
40-51 168 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا اروميه خيابان عطايي- استان آذربايجان غربي* دارايي
40-52 169 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري چهارراه جانبازان سنندج- استان كردستان* دارايي
40-53 170 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان* دارايي
40-54 171 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان* دارايي
40-55 172 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان* دارايي
40-56 173 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان* دارايي
40-57 174 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان* دارايي
40-58 175 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خيابان بهمنيار كرمان- استان كرمان* دارايي
40-59 176 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خيابان 22 بهمن- استان كرمانشاه* دارايي
40-60 177 پشتيباني امور دام كشور مأمورسراي صدف- استان كرمانشاه* دارايي
40-61 178 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري تبريز راه آهن- استان آذربايجان شرقي* دارايي
40-62 179 پشتيباني امور دام كشور آپارتمان مسكوني تبريز- استان آذربايجان شرقي* دارايي
40-63 180 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان راه‌آهن تبريز- استان آذربايجان شرقي* دارايي
40-64 181 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري ميدان امام حسين- استان يزد* دارايي
40-65 182 پشتيباني امور دام كشور زمين محصور شهرستان صدوق چرخاب- استان يزد* دارايي
40-66 183 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان 52 متري امام شهر- استان يزد* دارايي
40-67 184 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خيابان جمهوري- استان زنجان* دارايي
40-68 185 پشتيباني امور دام كشور ساختمان مسكوني خيابان فرهنگ ساري- استان مازندران* دارايي
40-69 186 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران* دارايي
40-70 187 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران* دارايي
40-71 188 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران* دارايي
40-72 189 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران* دارايي
40-73 190 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران* دارايي
40-74 191 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران* دارايي
40-75 192 پشتيباني امور دام كشور زمين ساري ميدان امام- استان مازندران* دارايي
40-76 193 پشتيباني امور دام كشور  ساختمان مسكوني خيابان فرهنگ -47 استان مازندران* دارايي
40-77 194 پشتيباني امور دام كشور زمين محصور كوهدشت- استان لرستان* دارايي
40-78 195 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خرم آباد خيابان انقلاب- استان لرستان* دارايي
40-79 196 پشتيباني امور دام كشور    سهام شركت در ميدان دام زاهدان- استان سيستان و بلوچستان* دارايي
40-80 197 پشتيباني امور دام كشور ملك فضاي اداري موقوفه آستان قدس بلوار فردوسي مشهد- استان خراسان رضوي* دارايي
40-81 198 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني موقوفه آستان قدس بلوار خيام مشهد- استان خراسان رضوي* دارايي
40-82 199 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني قاسم آباد مشهد- استان خراسان رضوي* دارايي
40-83 200 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني خيابان راهنمايي مشهد- استان خراسان رضوي* دارايي
40-84 201 پشتيباني امور دام كشور  ملك مسكوني تجاري موقوفه آستان قدس خيابان امام رضا مشهد- استان خراسان رضوي* دارايي
40-85 202 پشتيباني امور دام كشور  ملك فضاي اداري موقوفه آستان قدس بلوار فردوسي مشهد- استان خراسان رضوي* دارايي
40-86 203 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني موقوفه آستان قدس بلوار خيام مشهد -47 استان خراسان رضوي* دارايي
40-87 204 پشتيباني امور دام كشور ملك مزروعي كيلومتر 45 جاده نيشابور مشهد- استان خراسان رضوي * دارايي
40-88 205 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني بخش يك اهواز- استان خوزستان* دارايي
40-89 206 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني خيابان ادهم اهواز- استان خوزستان* دارايي
40-90 207 پشتيباني امور دام كشور  ملك مسكوني بازرگاني سلحشور اهواز -47 استان خوزستان* دارايي
40-91 208 پشتيباني امور دام كشور زمين مقابل استاديوم اهواز- استان خوزستان* دارايي
40-92 209 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني سه راه خرمشهر -47 استان خوزستان* دارايي
40-93 210 پشتيباني امور دام كشور    زمين جاده اهواز – انديمشك- استان خوزستان* دارايي
40-94 211 پشتيباني امور دام كشور سهام شركت فرآوري بهبهان- استان خوزستان* دارايي
40-95 212 پشتيباني امور دام كشور  سهام شركت فرآوري اهواز- استان خوزستان* دارايي
40-96 213 پشتيباني امور دام كشور آپارتمان خيابان فاطمي- استان تهران* دارايي
40-97 214 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خيابان توحيد- استان اصفهان* دارايي
40-98 215 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان آپادانا- استان اصفهان* دارايي
40-99 216 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان آبشار- استان اصفهان* دارايي
40-100 217 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري بلوار چمران- استان فارس* دارايي
40-101 218 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان خاك‌شناسي- استان فارس* دارايي
40-102 219 پشتيباني امور دام كشور 3 واحد مهمانسرا شيراز گلدشت معالي‌آباد- استان فارس* دارايي
40-103 220 پشتيباني امور دام كشور  4 واحد آپارتمان ملكي ستارخان- استان تهران (دفتر مركزي)* دارايي
41 221 ساتكاب سرمايه گذاري صنايع برق و آب - صبا * 49.99
42 222 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران انتشارات سروش * _
43 223 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تحقيق و توليد وسائل الكترونيك (تكتا) * _
44 224 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ساختماني و تأسيساتي ساراتل ايران * _
45 225 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران صنايع چوب و فلز و پلاستيك- سيماچوب * _
46 226 وزارت امور اقتصادي و دارايي  چاپخانه دولتي ايران 100
47 227 استانداري اصفهان شركت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضلاب 32
48 228 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش پارس فرآيند شيراز 20
49 229 وزارت صنعت، معدن و تجارت 77 تخته فرش متعلق به شركت فرش ايران _
* اين شركتها از برنامه واگذاري سال 1395 باقي مانده و به فهرست سال 1396 اضافه شده اند.
نكته 1: فهرست موارد قابل واگذاري موضوع گروه (1)، براساس اطلاعات موجود و مكاتبات انجام شده با دستگاههاي اجرايي ذي ربط، منحصر به موارد مندرج در جدول فوق مي‌باشد (به استثناء سهام خرد زير 5 درصد شناسائي شده مربوط به بنگاههاي واگذار شده در سالهاي گذشته). بنابراين چنانچه موارد قابل واگذاري ديگري وجود داشته باشد و در جدول فوق درج نشده باشد، مسئوليت آن متوجه دستگاههاي اجرائي مربوطه خواهد بود.
 
نكته 2: درصد سهام قابل واگذاري مندرج در جدول فوق، براساس اطلاعات موجود احصاء گرديده است. چنانچه بر اساس اطلاعات تكميلي، مشخص گردد كه ميزان سهام متعلق به دولت در اين بنگاهها متفاوت است،  كل سهام متعلق به دولت در اين بنگاهها قابل واگذاري خواهد بود.
فهرست موارد مشمول واگذاري در سال 1396 (گروه 2)
رديف برنامه رديف بنگاه مادر تخصصي/ وزارتخانه بنگاه درصد سهام قابل واگذاري
1 1 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 1 (1) * 100
2 2 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 2 (1) * 100
3 3 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 3 (1) * 100
4 4 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 4 (1) * 100
5 5 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 5  (1) * 100
6 6 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 6  * 100
7 7 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 8 * 100
8 8 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 9 * 100
9 9 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 10 * 100
10 10 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 11 * 100
11 11 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 12 * 100
12 12 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 14 * 100
13   بازرگاني دولتي ايران  سيلوهاي مرتبط با شركتهاي غله و خدمات بازرگاني مناطق 1 تا 14 * _
13-1 13 بازرگاني دولتي ايران سيلوي تهران  - استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)* دارايي
13-2 14 بازرگاني دولتي ايران سيلوي ورامين - استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)* دارايي
13-3 15 بازرگاني دولتي ايران سيلوي گرگان - استان گلستان (مرتبط با منطقه 2)* دارايي
13-4 16 بازرگاني دولتي ايران سيلوي داراب - استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3)* دارايي
13-5 17 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم شيراز - استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3)* دارايي
13-6 18 بازرگاني دولتي ايران سيلوي  قديم اهواز - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)* دارايي
13-7 19 بازرگاني دولتي ايران  سيلوي بهبهان - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)* دارايي
13-8 20 بازرگاني دولتي ايران سيلوي شوشتر - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)* دارايي
13-9 21 بازرگاني دولتي ايران سيلوي بيرجند - خراسان جنوبي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)* دارايي
13-10 22 بازرگاني دولتي ايران سيلوي تربت حيدريه - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)* دارايي
13-11 23 بازرگاني دولتي ايران سيلوي سبزوار- خراسان رضوي (مرتبط با منطقه 5)* دارايي
13-12 24 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قوچان - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)* دارايي
13-13 25 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي ارزوئيه بافت - استان كرمان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 6)* دارايي
13-14 26 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم كرمان - استان كرمان (مرتبط با منطقه 6)* دارايي
13-15 27 بازرگاني دولتي ايران  سيلوي اردبيل - استان اردبيل (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 7)* دارايي
13-16 28 بازرگاني دولتي ايران سيلوي شماره يك تبريز- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)* دارايي
13-17 29 بازرگاني دولتي ايران سيلوي اهر - آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)* دارايي
13-18 30 بازرگاني دولتي ايران سيلوي ميانه - آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)* دارايي
13-19 31 بازرگاني دولتي ايران سيلوي شماره دو تبريز -آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)* دارايي
13-20 32 بازرگاني دولتي ايران سيلوي مراغه - آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)* دارايي
13-21 33 بازرگاني دولتي ايران سيلوي مهاباد- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)* دارايي
13-22 34 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم كرمانشاه - استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)* دارايي
13-23 35 بازرگاني دولتي ايران سيلوي كنگاور -استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)* دارايي
13-24 36 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم سنقر- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)* دارايي
13-25 37 بازرگاني دولتي ايران سيلوي شماره يك اصفهان- استان اصفهان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10)* دارايي
13-26 38 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم زاهدان- استان سيستان و بلوچستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 11)* دارايي
13-27 39 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم بروجرد - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)* دارايي
13-28 40 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم خرم آباد - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)* دارايي
13-29 41 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم ازنا - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)* دارايي
13-30 42 بازرگاني دولتي ايران سيلوي بيجار - استان همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)* دارايي
13-31 43 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)* دارايي
13-32 44 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)* دارايي
13-33 45 بازرگاني دولتي ايران سيلوي نهاوند (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)* دارايي
13-34 46 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم سقز- استان كردستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)* دارايي
14 47 وزارت راه و شهرسازي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران 100
15 48 وزارت راه و شهرسازي آزمايشگاه فني و مکانيک خاک (2) * 100
16 49  سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران  احداث صنعت * 100
17 50 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران آلوميناي ايران (آلوميناي جاجرم) * 100
18 51  سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران  مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب * 49
19 52 شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران بيمه اتكايي امين * 15
20 53  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسكن سازان شرق * 30
21 54  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسکن سازان استان فارس *  49.86
22 55  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسکن سازان استان گلستان *  17
23 56  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسکن سازان ايران * 20.82
24 57  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسکن سازان ثامن * 40
25 58 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت خوزستان * 95 (4)
26 59 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران توسعه صنايع پالايش نفت و دارائيهاي زيرمجموعه آن * 100
27 60 ملي گاز ايران ذخيره سازي گاز طبيعي * 100
28 61 ملي نفت ايران ملي صادرات گاز ايران * 100
29 62 ملي نفت ايران خدمات عمومي و بهداشتي صنعتي و خدمات درماني صنعت نفت _
30 63 وزارت جهاد كشاورزي سازمان مركزي تعاون روستائي ايران * 77.20
31 64 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق رامين (مشتمل بر نيروگاه رامين) * 100
32 65 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق بندرعباس (مشتمل بر نيروگاه بندرعباس ) * 100
33 66 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق اصفهان (مشتمل بر نيروگاه اسلام آباد (اصفهان) و هسا) * 100
34 67 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق لوشان (مشتمل بر نيروگاه شهيد بهشتي) * 100
35 68 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق فارس (مشتمل بر نيروگاههاي شيراز، بوشهر و كنگان) * 100
36 69 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق زاهدان (مشتمل بر نيروگاههاي ايرانشهر، زاهدان و كنارك) * 100
37 70 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق خراسان (مشتمل بر نيروگاههاي شهيد كاوه و قائن) * 100
38 71 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق شازند (مشتمل بر نيروگاه شازند) * 100
39 72 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق آذربايجان (مشتمل بر نيروگاههاي صوفيان و اروميه) * 100
40 73 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق سهند (مشتمل بر نيروگاه سهند) * 100
41 74 توليد نيروي برق حرارتي  توليد نيروي برق شاهرود (مشتمل بر نيروگاه شاهرود) * 100
42 75 توليد نيروي برق حرارتي  توليد نيروي برق بيستون (مشتمل بر نيروگاه بيستون) * 100
43 76 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه بمپور (به صورت دارايي) * ­
44 77 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه زرند (به صورت دارايي) * ­
45 78 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق اهواز (نيروگاه رامين) *  49
46 79 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق هرمزگان * 49
47 80 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق اصفهان * 40
48 81 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق لوشان (شهيد بهشتي) * 40
49 82 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق نيروگاه هاي استان سيستان و بلوچستان * 40
50 83 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق شازند * 40
51 84 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق بعثت * 40
52 85 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه بعثت (به صورت دارايي) * ­
53 86 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه ماهشهر (به صورت دارايي) * ­
54 87 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق يزد (1) * 49
55 88 توليد نيروي برق حرارتي  توليد نيروي برق يزد (مشتمل بر نيروگاههاي سيكل تركيبي و گازي يزد) (1) * 49
56 89 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) توليد نيروي برق سبز منجيل (مشتمل بر نيروگاه سبز منجيل) * 100
57 90 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) تعميرات نيروگاهي ايران * 49.90
58 91 ساتكاب مهندسين مشاور مهاب قدس * 49
59 92 مديريت منابع آب ايران توليد و بهره برداري از سد و نيروگاه شهيد عباسپور * 49
60 93 مديريت منابع آب ايران نيروگاه برق آبي كوهرنگ * 100
61 94 مديريت منابع آب ايران توسعه منابع آب و نيروي ايران 100
62 95 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت امام خميني (شازند اراك) (3) * 80
63 96 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت آبادان (3) * 80
64 97 وزارت صنعت، معدن و تجارت دخانيات ايران * 5
65 98 وزارت صنعت، معدن و تجارت صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ايران _
66 99 وزارت صنعت، معدن و تجارت صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك _
67 100 وزارت صنعت، معدن و تجارت صندوق ضمانت صادرات ايران _
68 101 وزارت صنعت، معدن و تجارت نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران * 100
* اين شركتها از برنامه واگذاري سال 1395 باقي مانده و به فهرست سال 1396 اضافه شده اند.
(1)  شركتهاي مذكور در فهرست موارد تخصيص يافته به سبد سهام عدالت قرار دارند؛ و صرفا بابت قيمت گذاري در فهرست موارد مشمول واگذاري درج گرديده اند.
(2) به موجب بند (2) مصوبه شماره 161181/ ت 51885 ه مورخ 1395/12/17 هيأت محترم وزيران،30% سهام شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك به طرح توزيع سهام عدالت اختصاص يافته است.
(3) به موجب بند (3) مصوبه شماره 150897/ ت 53158 ه مورخ 1395/12/01 هيأت محترم وزيران، 36%  سهام شركت پالايش نفت امام خميني (ره) و 9% سهام شركت پالايش نفت آبادان  به طرح توزيع سهام عدالت  اختصاص يافته است؛ كه با احتساب سهام تخصيصي قبلي اين شركتها به طرح مذكور، در حال حاضر به ترتيب  66% و 49% سهام آنها به طرح توزيع سهام عدالت اختصاص دارد.
(4) 20% سهام شركت پالايش نفت خوزستان متعلق به شركت توسعه صنايع پالايش نفت مي باشد.
نكته 1: فهرست موارد قابل واگذاري موضوع گروه (2)، براساس اطلاعات موجود و مكاتبات انجام شده با دستگاههاي اجرايي ذي ربط، منحصر به موارد مندرج در جدول فوق مي‌باشد (به استثناء سهام خرد زير 5 درصد شناسائي شده مربوط به بنگاههاي واگذار شده در سالهاي گذشته). بنابراين چنانچه موارد قابل واگذاري ديگري وجود داشته باشد و در جدول فوق درج نشده باشد، مسئوليت آن متوجه دستگاههاي اجرائي مربوطه خواهد بود.
نكته 2: درصد سهام قابل واگذاري مندرج در جدول فوق، براساس اطلاعات موجود احصاء گرديده است.  چنانچه  بر اساس اطلاعات تكميلي، مشخص گردد كه ميزان سهام متعلق به دولت در اين بنگاهها متفاوت است،  كل سهام متعلق به دولت در اين بنگاهها با رعايت تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون  اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، قابل واگذاري خواهد بود.