فهرست آگهی دارایی و بنگاه های در حال عرضه
برای دریافت اسناد مزایده،صورتهای مالی و گزارش ارزیابی، بر روی نام هر بنگاه کلیک نمایید.                 آرشیو

نام بنگاه/دارایی تاریخ آگهی/درخواست روش عرضه تاریخ عرضه
كشت و صنعت و دامپروري مغان 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
كشاورزي و دامپروري سفيدرود 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
توسعه نيشكر و صنايع جانبي 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
مجتمع صنعتي اسفراين 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
لوله گستر اسفراين 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
سهامي كرم ابريشم ايران 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
پالايش نفت خوزستان 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
نيروگاه زرند 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
مديريت توليد برق زرند 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
عمران و مسكن سازان شرق 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
پيست سواركاري پيربازار رشت 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
77 تخته فرش 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
جايگاه سوخت منجرمويي - استان چهارمحال و بختياري 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
مجتمع صنعتي اسفراين 1396/12/14 مزايده 1396/12/26
لوله گستر اسفراين 1396/12/14 مزايده 1396/12/26
نورد و لوله اهواز 1396/12/14 مزايده لغو شد
بيمه آسيا 1396/12/14 بورس 1396/12/28
بيمه اتكايي امين 1396/12/14 فرابورس 1396/12/28
جايگاه سوخت بيرجند- استان خراسان جنوبي 1396/12/14 مزايده 1396/12/26
كشت و صنعت و دامپروري مغان 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
توليد نيروي برق اصفهان 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
مديريت توليد نيروي برق اصفهان 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
نيروگاه بعثت 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
مديريت توليد نيروي برق بعثت 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
توليد نيروي برق خراسان 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
توليد نيروي برق سهند 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
عمران و مسكن سازان ثامن 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
شهر صنعتي كرمانشاه 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
مهندسي آب و خاك پارس 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
بازرسي كنترل كيفيت و استاندارد ايران 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
مكان سابق ميدان دام محمدآباد 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
مكان سابق كشتارگاه قديم اصفهان 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
سيلوي شوشتر - منطقه (4) 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
سيلوي اردبيل - منطقه (7) 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
سيلوي شماره (1) تبريز - منطقه (8) 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
سيلوي ميانه - منطقه (8) 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
سيلوي قديم ازنا - منطقه (12) 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
سيلوي بيجار - منطقه (13) 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي »
جایگاه سوخت شماره (1) اهواز و جایگاه سوخت شماره (2) اهواز و جایگاه سوخت شماره (3) اهواز و جایگاه سوخت شماره (6) اهواز

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »
فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان و فرآوری مواد پروتئینی اهواز ومقره سازی ایران و جایگاه سوخت ارومیه و....

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

آگهی مربوط به واگذاري سهام بنگاه مديريتي و کنترلی
پالایش نفت کرمانشاه,غله و خدمات بازرگانی منطقه (7) و...

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد

آگهی مربوط به واگذاري سهام بنگاه مديريتي و کنترلی
آذربایجان شرقی,اردبیل, اصفهان, ایلام, بوشهر,تهران و...

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد

واريز سود سهام عدالت در پايان سال

براساس اعلام سازمان خصوصي سازي دو گروه از مشمولان سهام عدالت شامل كارمندان شاغل در دستگاه هاي اجرايي و ديگري روستاييان و عشايري كه مدد جوي كميته امداد و سازمان بهزيستي نيستند تا پايان سال جاري سود سهام عدالت خود را دريافت مي كنند.

عرضه 78 درصد سهام حمل و نقل بين المللي خليج فارس در بورس

تعداد 273 ميليون و 528 هزار سهم معادل 78.37 درصد از سهام شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس به قيمت پايه هر سهم 2366 ريال در روز 14 اسفندماه در بورس اوراق بهادار عرضه مي شود.

درآمد 1204 ميليارد توماني دولت از محل خصوصي سازي طي 11 ماه

از ابتداي امسال تا كنون 12044ميليارد ريال سهم و اموال دولتي از طريق بورس و مزايده واگذار شده است.

4.5 ميليون كارگر ساختماني 240 ميليارد تومان سود سهام عدالت گرفتند

باقي مانده سود سهام عدالت عملكرد سال مالي 1395 شركتهاي سرمايه پذير مربوط به كارگران فصلي و ساختماني به حساب اين گروه از مشمولان واريز شد.