فهرست آگهی دارایی و بنگاه های در حال عرضه   آرشیو

جهت دریافت اسناد، بر روی نام بنگاه کلیک کنید
نام بنگاه/دارایی تاریخ آگهی/درخواست روش عرضه تاریخ عرضه
خدمات حمايتي كشاورزي 1397/2/31 مزايده 1397/04/19
عمران و مسكن سازان ايران 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
فرآوری مواد پروتئینی اهواز 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي اهواز - منطقه (4) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي بهبهان - منطقه (4) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي شوشتر - منطقه (4) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي روباز شوش (انبار روباز شوش) - منطقه (4) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم كرمان - منطقه (6) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي ارزوئيه بافت - منطقه (6) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم سنقر - منطقه (9) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم كرمانشاه - منطقه (9) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي كنگاور - منطقه (9) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم ازنا - منطقه (12) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم خرم آباد - منطقه (12) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم بروجرد - منطقه (12) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي بيجار - منطقه (13) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
انبار مكانيزه همدان -منطقه (13) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم سقز - منطقه (13) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم همدان - منطقه (13) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
انبار مكانيزه نهاوند-منطقه (13) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
كشتارگاه صنعتي ايلام 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
كشتارگاه صنعتي اقليد فارس 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
بيمه اتكايي امين 1397/2/30 فرابورس 1397/03/28
بيمه البرز 1397/2/30 بورس 1397/03/28
سيلوي اردبيل - منطقه (7) 1397/2/26 مزايده 1397/03/21
كشتارگاه صنعتي جونقان 1397/2/15 مزايده 1397/03/07
حمل و نقل بين المللي خليج فارس 1397/2/15 بورس 1397/02/30
كشت و صنعت و دامپروري مغان 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
كشت و صنعت و دامپروري پارس 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
كشاورزي و دامپروري سفيدرود 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
توسعه نيشكر و صنايع جانبي 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
مجتمع صنعتي اسفراين 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
لوله گستر اسفراين 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
سهامي كرم ابريشم ايران 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
پالايش نفت خوزستان 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
نيروگاه زرند 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
مديريت توليد برق زرند 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
عمران و مسكن سازان شرق 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
پيست سواركاري پيربازار رشت 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
77 تخته فرش 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي »
جایگاه سوخت شماره (1) اهواز و جایگاه سوخت شماره (2) اهواز و جایگاه سوخت شماره (3) اهواز و جایگاه سوخت شماره (6) اهواز

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »
فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان و فرآوری مواد پروتئینی اهواز ومقره سازی ایران و جایگاه سوخت ارومیه و....

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

آگهی مربوط به واگذاري سهام بنگاه مديريتي و کنترلی
پالایش نفت کرمانشاه,غله و خدمات بازرگانی منطقه (7) و...

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد

عرضه بلوك 28 درصدي بيمه اتكايي امين در روز 28 خرداد

عرضه بلوك 28 درصدي بيمه اتكايي امين در روز 28 خرداد

فروش بلوك خليج فارس

فروش بلوك خليج فارس

تعيين تكليف سود سهام عدالت

تعيين تكليف سود سهام عدالت

نوبت به سود سهام عدالت متاخران رسيد

نوبت به سود سهام عدالت متاخران رسيد